เกี่ยวกับเรา

PSU Today สื่อสาร เคียงข้างนักศึกษา

PSUToday.com ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสารในรั้วของมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็น “พหุวัฒนธรรม” นำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่มากกว่าคนอื่นๆ นำเสนอแง่มุมใหม่ๆ การตั้งคำถาม และการเจาะสู่ประเด้นต่างๆ

เราเป็นสื่ออิสระ ไม่ได้ก่อตั้งภายใต้องค์กรใดๆ ไม่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานใด จึงไม่ต้องสงสัยในอุดมการณ์และเจตนารมณ์ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร

แม้เราไม่ได้นำเสนอข่าวได้เร็วที่สุด แต่สิ่งที่เรายึดมั่นมาโดยตลอดคือ “ข้อเท็จจริง” ผ่านมุมมองของนักศึกษา

ด้วยจิตรคาราวะผู้อ่าน

PSU Today

Comments

comments