ประกาศเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าหอพัก

ประกาศเปลี่ยนแปลงการชำระเงินค่าหอพักและการจองหอพัก ภาคการศึกษาที่ 2/2559 

โดยการชำระเงินค่าหอพักโดยการตัดผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จากเดิม 26 ธันวาคม 2559 เป็น 29 ธันวาคม 2559

การจองหอพัก (ผ่านระบบเว็บ) จากเดิม 20-23 ธันวาคม 2559 เป็น 29 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2559

Comments

comments