ม.อ. เชิญประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี

ตราสัญลักษณ์(Logo) ต้องเป็นภาพที่ออกแบบด้วยโปรแกรมกราฟฟิกจากคอมพิวเตอร์ สื่อความหมายถึงการฉลองครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัย มีความทันสมัย สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ใหม่ ไม่ลอกเลียนดัดแปลงสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

องค์ประกอบหลักจะต้องประกอบด้วย ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ตัวเลข 50 ปี ไทยหรืออาราบิก ข้อความ “๕๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 50th PSU Anniversary” มีสีบังคับ 1 สี คือ สีน้ำเงิน (สีบลู) Navy Blue รหัส #000080 RGB : 0,0,128 และ CMYK : 100, 100, 0, 49.8 ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน รางวัลในการประกวด ชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น. หรือ ทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า “ส่งผลงานประกวด Logo 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและการสมัคร ได้ที่ http://finearts.pn.psu.ac.th/PR/pr353.pdf

Comments

comments