เผยแล้ว! วันเลือกตั้ง “องค์การนักศึกษา” 22 กุมพาพันธ์

เมื่อวานนี้ 12 มกราคม 2560 เวลา 23.11 Facebook แฟนเพจ ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ที่ใช้ชื่อเฟสเพจว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ม.อ.ปัตตานี” ได้สร้างกิจกรรม (Event) บนหน้าแฟนเพจ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เลือกตั้งคณะกรรมการ องค์การนักศึกษา ปีการศึกษา 2560” โดยปรากฏกำหนดการของกิจกรรมคือวันที่ 22 กุมพาพันธ์ 2560 เวลา 08.30น. – 15.30น.

ซึ่งหมายความว่าวันดังกล่าวคือวันเลือกตั้ง องค์การนักศึกษา ทั้งสภานักศึกษา / องค์การบริหาร / และสโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ ทั้งนี้ต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการเปิดรับสมัครเมื่อไหร่ อย่างไร

ที่มา – Facebook เพจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ม.อ.ปัตตานี

Comments

comments