23-24 กุมพาฯ เปิด “ลานสีบลู” รับสมัคร “องค์การนักศึกษา” และ “สโมสร”

16 มกราคม 2560 Facebook แฟนเพจของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1 / 2560 เรื่อง การรับสมัครองค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เนื้อหาใจความหลักถึงการเปิดรับสมัคร คุณสมบุัติผู้สมัคร วันเวลาของการรับสมัคร

ที่มา – Facebook คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ม.อ.ปัตตานี

Comments

comments