เลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2560

จำนวนผู้มาใช้สิทธ์แยกตามคณะ

สถิติกาเลือกตั้งปีการศึกษา 2559

 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเลือกตั้งทั้งหมด 4,877 คน

จำนวนนักศึกษาที่ใช้สิทธ์ 4,761 คน

จำนวนนักศึกษาไม่ใช่สิทธ์ 116 คน

 

พรรคศรีตรังคว้าชัยชนะทั้งองค์การศึกษาและสภานักศึกษา

ข่าวสารการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา

Comments

comments