5 ปีล่าสุด 2.5 พันล.! เปิดงบ 5 หน่วยงานรัฐกำจัดผักตบ-กทม.แชมป์ใช้ 1.5 พันล.

เปิดข้อมูล สตง. งบกำจัดผักตบชวา 5 หน่วยงานรัฐ ปี’55-59 ‘กรมเจ้าท่า’ 58.1 ล้าน กำจัด 1.5 ล้านตัน ‘กรมโยธาธิการฯ’ 65.8 ล้าน กำจัด 2.6 ล้านตัน ‘กรมชลประทาน’ 710 ล้าน กำจัด 18.2 ล้านตัน ‘กรมทรัพยากรน้ำ’ ปีเดียว 155 ล้าน กทม. แชมป์ 5 ปี 1.5 พันล้าน รวมเบ็ดเสร็จใช้งบ 2.5 พันล้าน

PIC paktob 22 10 59 4

สาธารณชนอาจทราบกันไปแล้วว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย คือ ‘แม่งาน’ ในการกำจัดผักตบชวา ตามข้อสั่งการของ ‘บิ๊กตู่’ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ทว่า ในระหว่างการศึกษาข้อมูล-เตรียมงานที่จะดำเนินการกำจัดผักตบชวานั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าไปเก็บรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองเช่นกัน โดยพบสารพัดปัญหาในการทำงาน ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงานดังกล่าว ‘เสี่ยง’ ที่จะใช้งบประมาณแผ่นดินไม่คุ้มค่าได้

(อ่านประกอบ : ชำแหละ 4 ปัญหากำจัดผักตบชวา! สตง. ชง‘บิ๊กตู่’เร่งแก้-ป้องใช้งบแผ่นดินไม่คุ้มค่า?พบสารพัดปัญหากำจัดผักตบยุค’บิ๊กตู่’! สตง.จี้จับตาหน่วยงานรับผิดชอบใกล้ชิด)

ข้อมูลจาก สตง. ระบุว่า ในช่วงปี 2555-2559 หน่วยงานรัฐหลายแห่ง เช่น กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ และกรุงเทพมหานคร ร่วมดำเนินการกำจัดผักตบชวา พบว่า ใช้งบประมาณไม่น้อยกว่า 834.88 ล้านบาท (ไม่นับงบประมาณของกรุงเทพมหานคร และกรมทรัพยากรน้ำ) กำจัดไปได้ทั้งสิ้นประมาณ 22.37 ล้านตัน (เฉลี่ยปีละประมาณ 4.47-6.99 ล้านตัน)

แต่ละปีแต่ละหน่วยงานใช้งบประมาณไปเท่าไหร่กันบ้าง ?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org สรุปงบประมาณของแต่ละหน่วยงานในการกำจัดผักตบชวา ช่วงปี 2555-2559 จากข้อมูลของ สตง. ดังนี้

กรมเจ้าท่า ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 58,105,689 บาท กำจัดผักตบชวาได้ทั้งสิ้น 1,550,560 ตัน (คำนวณถึงวันที่ 15 ส.ค. 2559) แบ่งเป็น

ปี 2555 ใช้งบ 7,188,528 บาท กำจัดได้ 228,449 ตัน
ปี 2556 ใช้งบ 8,819,408 บาท กำจัดได้ 307,882 ตัน
ปี 2557 ใช้งบ 14,716,252 บาท กำจัดได้ 328,095 ตัน
ปี 2558 ใช้งบ 14,366,122 บาท กำจัดได้ 341,764 ตัน
ปี 2559 ใช้งบ 13,015,378 บาท กำจัดได้ 344,369 ตัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 65,896,679 บาท กำจัดผักตบชวาได้ทั้งสิ้น 2,617,231 ตัน (คำนวณถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559) แบ่งเป็น

ปี 2555 ใช้งบ 9,883,029 บาท กำจัดได้ 389,865 ตัน
ปี 2556 ใช้งบ 8,983,881 บาท กำจัดได้ 473,669 ตัน
ปี 2557 ใช้งบ 13,799,075 บาท กำจัดได้ 486,667 ตัน
ปี 2558 ใช้งบ 13,915,763 บาท กำจัดได้ 504,030 ตัน
ปี 2559 ใช้งบ 19,314,930 บาท กำจัดได้ 763,000 ตัน

กรมชลประทาน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 710,878,700 บาท กำจัดผักตบชวาได้ทั้งสิ้น 18,200,182 ตัน (คำนวณถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559)

ปีงบประมาณ 2555-2556 ไม่ได้มีการแยกข้อมูลของกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาไว้จึงไม่สามารถแยกงบประมาณได้
ปี 2557 ใช้งบ 207,446,400 บาท กำจัดได้ 5,459,115 ตัน
ปี 2558 ใช้งบ 243,637,400 บาท กำจัดได้ 6,411,510 ตัน
ปี 2559 ใช้งบ 259,794,900 บาท กำจัดได้ 6,329,557 ตัน

ส่วนหน่วยงานอีก 2 แห่ง คือ กรมทรัพยากรน้ำ และกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถนำมาคำนวณรวมกับงบประมาณในการกำจัดผักตบชวาของอีก 3 หน่วยงานข้างต้นได้ เนื่องจาก กรมทรัพยากรน้ำ ใช้งบประมาณร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความให้แม่น้ำทั่วประเทศเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงประเมินผลการกำจัดผักตบชวาไม่ได้

โดยกรมทรัพยากรน้ำ ใช้งบประมาณเพียงแค่ปีเดียวคือ ปี 2557 วงเงิน 155,934,000 บาท ปัจจุบันยังประเมินผลการกำจัดผักตบชวาไม่ได้ (ข้อมูลถึงวันที่ 30 ก.ย. 2559)

ส่วนกรุงเทพมหานคร เป็นค่าใช้จ่ายในภาพรวมที่ใช้สำหรับการดูแลบำรุงรักษาคลองของ 2 สำนัก ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อม โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายของสำนักงานเขต บางปีจึงประเมินผลการกำจัดผักตบชวาไม่ได้

กรุงเทพมหานคร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,559,343,546 บาท กำจัดผักตบชวาได้ทั้งสิ้น 1,813,787 ตัน แบ่งเป็น

ปี 2555 ใช้งบ 211,315,126 บาท ยังประเมินผลการกำจัดผักตบชวาไม่ได้
ปี 2556 ใช้งบ 178,982,600 บาท ยังประเมินผลการกำจัดผักตบชวาไม่ได้
ปี 2557 ใช้งบ 537,424,500 บาท ยังประเมินผลการกำจัดผักตบชวาไม่ได้
ปี 2558 ใช้งบ 161,385,260 บาท กำจัดได้ 858,360 ตัน
ปี 2559 ใช้งบ 470,236,060 บาท กำจัดได้ 955,427 ตัน (ดูเอกสารประกอบ)

ทั้งนี้ หากนับรวมงบประมาณทั้ง 5 หน่วยงานรวมกันเบ็ดเสร็จ 2,550,158,614 บาท (ประมาณ 2.5 พันล้านบาท) กำจัดผักตบชวาได้ทั้งสิ้น 24,181,760 ตัน

PIC งบผกตบ5ป 1

Comments

comments