กองกิจฯ ส่งสภานักศึกษา ดูงาน “เชียงใหม่”

เช้านี้ (19 ธ.ค. 2559) ทีมบริหารกองกิจการนักศึกษา วิทยาเขตปัตตานี นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา และทีมงานกิจกรรมนักศึกษา
ได้ร่วมให้โอวาทกับสภานักศึกษานักศึกษา ก่อนออกเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 – 27 ธันวาคม 2559

Comments

comments