น้ำใจหลั่งไหล! นักศึกษา / บุคลากร ร่วมบรรจุ “ถุงยังชีพ” ช่วยผู้ประสบ “อุทกภัย”

19.30น. ( 8 มกราคม 2560 ) ที่สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขคปัตตานี นักศึกษา และ บุคลากร ร่วมกันบรรจุสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆ ทั้งข้าวสาร อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอื่นๆ ลงในถุงยังชีพ เพื่อนำไปส่งยังพื้นที่ที่ได้รับประสบอุทกภัย ในนามของ “ศูนย์อาสาลูกพระบิดา” ทั้งใน 3จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะในพื้นที่ ต.ละหาร อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ซึ่งได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักอีกตำบลหนึ่งในจังหวัดปัตตานี

และในวันนี้ทาง “ศูนย์อาสาลูกพระบิดา” ก็ได้เดินทางไปแจกถุงยังชีพใน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้อย่างหนักที่สุดในภาคใต้

ที่มา – Facebook งานกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 

Comments

comments