ประมวลภาพในวันที่ “ม.อ.ปัตตานี” กลายเป็นมหาลัยใต้ “บาดาล”

เมื่อวานนี้ (20ม.ค.60) ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักตลอดทั้งวัน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทันในเกือบทุกบริเวณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ไม่ว่าจะเป็นบริเวณหอพักชาย 9 หรือบริเวณสี่แยกระหว่างโรงอาหารลาอิฐ – ลานประดู่ หรือถนนหน้าคณะวิทยาศาสตร์ช่วงบริเวณหน้าโรงอาหารลานเล และบริเวณอาคารเรียนรวม 58 และถนนวงเวียนหน้ามหาวิทยาลัย ถนนเจริญประดิษฐ์ ตั้งแต่หน้าร้านอาหารบังหนูด – โรงเรียนสาธิตม.อ.ปัตตานี

ส่งผลกระทบทำให้นักศึกษาเดินทางเข้าไปเรียนค่อนข้างยากลำบาก และต้องฝ่าฝน โดยเฉพาะบริเวณอาคารเรียนรวมหลังใหม่ อาคาร 58 ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีทางเดินที่มีหลังคา ทำให้ต้องฝ่าฝนไป ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาเอง

ทีมงาน PSU Today จึงได้รวบรวมภาพบรรยากาศน้ำท่วมเมื่อวานนี้มาให้ได้ชมกัน

บรรยากาศแยกโรงอาหาร ลานอิฐ – ลานเล (Facebook Chotirot)

บรรยากาศน้ำท่วมบริเวณหน้าหอพักชาย 9 (Facebook Niridwan Nimaming)

(บริเวณถนนเจริญประดิษฐ์ หน้าโรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี FacebookSureerut Rongruang)

(บริเวณหน้ามัสยิด วอส. ม.อ.ปัตตานี)

 

Comments

comments