“โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ประกาศปิดการเรียนการสอน หลัง “น้ำท่วมขัง”บริเวณโรงเรียน

วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2560) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ออกประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่สะดวกในการสัญจรไปมาทั้งในบริเวณโรงเรียน และภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนั้นจึงให้หยุดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว

ที่มา – PPS News

Comments

comments