“องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา” จัดโครงการ “PN PSU Student Union Network” แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับองค์กรกิจกรรมของ IIUM

เมื่อวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2560 องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้จัดโครงการ “PN PSU Student Union” โดยนำตัวแทนองค์กรกิจกรรมทั้งหมดในวิทยาเขต ทั้งตัวแทนจาก องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา / สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา / ชมรม / สโมสรคณะต่างๆ เดินทางไปพูดคุย แลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติอิสลามมาเลเซีย International Islamic University Malaysia (IIUM) หรือที่่รู้จักกันในนาม “UIA” อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในต่างประเทศ เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมในโอกาศต่อไป โดยในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ IIUM มากล่าวต้อนรับด้วย

ตัวแทนผู้บริหารของ IIUM กล่าวต้อนรับ
นายกองค์การฯ นำเสนอผลงาน

ถือเป็นครั้งแรกของเรา สงขลานครินทร์ได้พาผู้นำกิจกรรมมาเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมรวมไปถึงความแตกต่างของมหาวิทยาลัย ระดับนานาชาติและเป็นการเชื่อมเครือข่ายครั้งแรกของความสัมพันธ์ระหว่าง Prince of songkla university campus pattani กับ Internaonal Islamic University malaysia และนี่จะเป็นการผูกเชือกไมตรีระหว่างเราและความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคต

/ บูคอรี กามาเซะ นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ต่อมาในช่วงบ่ายเป็นการเปิดวงพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยมีตัวแทนองค์กรกิจกรรมจากม.อ.ปัตตานี ตัวแทนองค์กรกิจกรรมจาก IIUM และนักศึกษาไทยใน IIUM มา่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถามตอบปัญหาต่างๆในการดำเนินการของกิจกรรมนักศึกษา

และหลังจากนั้นทาง IIUM ได้พาตัวแทนองค์กรกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆใน IIUM อาทิ ห้องสมุด อาคารเรียน และมัสยิด

ภาพ : Line PN PSU Student Union / FB : องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี 

Comments

comments