3เดือน ofo ในม.อ. กับปัญหา “จุดจอด?”

3เดือน ofo ในม.อ. กับปัญหาจุดจอด?

หลังจากที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้มีนโยบาย Green & Clean Campus เพื่อให้มหาวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ทางมหาวิทยาลัยก็มาตราการต่างๆเพื่อให้สอดรับกับนโยบาย ทั้งการห้ามใช้ถุงพลาสติก ห้ามการใช้รถจักรยานยนต์ในหอพักใน ซึ่งนโยบายการห้ามใช้รถจักรยานยนต์เป็นนโยบายที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารย์และต่อต้านในวงกว้าง

แม้ว่าจะมีเสียงต่อต้านมากมาย ทั้งการที่ไม่มีระบบรองรับ และไม่มีความพร้อมในการจัดการ แต่มหาวิทยาลัยก็ยังเดินหน้า และพยายามหาระบบรองรับ นั้นคือการหาจักรยานสาธรณะ แบบใช้ร่วมกัน นั้นคือบริษัท ofo thailand 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นครั้งแรกที่ ofo ได้ถูกนำมาให้บริการในมหาวิทยาลัย

Ofo คือระบบจักยานสาธรณะแบบใช้ร่วมกัน และไม่ต้องมีสถานีบริการ ขั้นตอนการใช้งานเพียงมีแอพ สแกน ระบบจะปลดล๊อคให้ใช้งานทันที จากนั้นก็สามารถขับขี่ไปจอดบริเวณใหนก็ได้ในมหาวิทยาลัย ถือเป็นระบบรองรับนักศึกษาที่ถูกห้ามใช้รถจักยานยนต์ในหอพักใน

ผ่านไป 3เดือน ofo ก็เริ่มสร้างปัญหา ทั้งจุดจอด การซ่อมบำรุง และการใช้งานต่างๆ การจอดรถจักรยานต์ ofo ไม่เป็นระเบียบถือเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งคนใช้บริการร่วมกัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และทาง ofo เอง

หนึ่งในปัญหาของการจอดไม่เป็นระเบียบคือปัจจุบันไม่มีจุดจอดที่ชัดเจน ไม่มีการแบ่งพื้นที่ให้รถจักรยานต์ ทำให้ผู้ขับขี่ ofo ต้องจอดแทรกกับรถจักรยานยนต์ หรือไม่ก็ความไร้จิตรสำนึกของผู้ขับขี่ในการจอด ทั้งการจอดริมถนน หรือทิ้งไว้ในป่าข้างทาง ไม่ก็นำไปจอดไว้หลังบ้านตนเอง เป็นของส่วนตัว ทั้งๆที่เป็นรถสาธรณะ

เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยต้องหามาตราการมาแก้ไขปัญหา และจิตรสำนึกของผู้ใช้บริการที่ต้องปรับปรุงในการใช้บริการใดๆก็ตามแต่ที่เป็นบริการสาธรณะ

Comments

comments