“ม.อ.ปัตตานี” ลงนาม MOU กับ “ofo” ให้บริการจักรยานส่งเสริมนโยบาย “มหาวิทยาลัยสีเขียว”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี และคุณซาแมนต้า ตึง (Samantha Tng) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัฒนาธุรกิจ โอโฟ่ ประเทศไทย ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการที่จะร่วมผลักดันให้เกิดโครงการแชร์จักรยานภายในมหาวิทยาลัย ด้วยการส่งเสริมให้การสนับสนุน รณรงค์สร้างสร้างแรงจูงใจสื่อสารประชาสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันร่วมกันสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในมหาวิทยาลัยให้รับรู้และตระหนักในสิทธิและการใช้ถนนร่วมกันภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากบริษัท โอเอฟโอไทย และสื่อมวลชนร่วมในพิธีลงนาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการขับเคลื่อนนโยบาย Green and Clean Campus หรือมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วยการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัย จึงรณรงค์ให้นักศึกษาและบุคลากรใช้รถจักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น จึงได้ติดต่อให้บริษัท โอเอฟโอประเทศไทย นำจักรยานofo หรือที่เรียกกันว่าจักรยานโอโฟ เข้ามาให้บริการภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยในระยะแรกนำเข้ามาให้บริการจำนวน 600 คัน และได้เพิ่มเป็น 1,000 คัน ตามความต้องการใช้บริการของนักศึกษา ซึ่งในระยะแรกนี้บริษัท ofo ได้ให้บริการใช้จักรยานโดยไม่เก็บค่าบริการเป็นเวลา 2 เดือน และหลังจากเดือนมกราคม 2561 จึงจะเก็บค่าบริการ ซึ่งกำลังพิจารณาว่าจะจัดเก็บในอัตราเท่าไรที่เหมาะกับนักศึกษา เพื่อไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ที่มา – Fanpage มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ภาพ – ofo Thailand 

Comments

comments