สโมสรฯ “รัฐศาสตร์” ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ปล่อยตัว “ผู้ชมนุมทางการเมือง”

2 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ได้ออกแถลงการณ์ผ่าน Facebook ในหัวข้อ “การเรียกร้องให้ยกเลิกกการดำเนินคดีต่อผู้ใชิสิทธ์ เสรีภาพ” ใจความสำคัญกล่าวถึงกรณีที่มีผู้ไปชุมนุมทำกิจกรรมทางการเมือง ในชื่อกลุ่ม “ฟื้นฟูประชาธิปไตย” บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้าปทุมวัน เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา และในเวลาต่อมาได้ถูกออกหมายเรียกให้ข้อหาขัดคำสั่งคสช. เรื่องการห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน และความผิดตามพรบ.การชุมนุมในที่สาธรณะ

ในแถลงการณ์ฉบับนี้กล่าวถึงรายชื่อผู้ที่ถูกออกหมายเรียก และได้แสดงความกังวลต่อการต่อกรณีดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่พึงจะทำได้ และเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องยกเลิกการดำเนินคดีแก่บุคคลดังกล่าว โดยแถลงการณ์ฉบับนี้อ้างถึงสิทธิตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 ที่มีผลบังคับใช้ไปแล้ว

สำหรับการชุมนุมดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการพิจรณาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณ์ โดยพิจรณาถึงมาตรา2 ในเรื่องการของบังคับใช้กฎหมายว่าจะให้มีผลโดยทันที หรือ ให้มีผลภายหลัง90วัน นับจากวันที่ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนั่นหมายถึงการเลื่อนเวลาเลือกตั้งอีก 3 เดือน ทำให้เกิดกระแสต่อต้าน และรวมตัวชุมนุม

ขอบคุณที่มา – Facebook สโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

Comments

comments