กกต. ม.อ.ปัตตานี ประกาศรับสมัคร”องค์การบริหาร/สภานักศึกษา/สโมสรนักศึกษา” ประจำปี 2561

บรรยากาศรับสมัคร(แฟ้มภาพ)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 Facebook Fanpage คณะกรรมการการเลือกตั้ง ม.อ.ปัตตานี 2561 ได้โพสต์ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการรับสมัคร องค์การบริหาร สภานักศึกษา และ สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง สำหรับเนื้อหาใจความในประกาศก็กล่าวถึงคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัคร และหลักเกณฑ์ทั่วไป แต่มีการกล่าวถึงวาระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องปฏิหน้าที่ได้ครบ 1ปีการศึกษา

และเมื่อวานนี้ (12 กุมภาพันธ์) เป็นการรับสมัครสโมสรนักศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรี้ยบร้อย โดยในปีนี้ทุกคณะมีผู้สมัครสโมสรนักศึกษาเพียงทีมเดียว ซึ่งกลายเป็นการลงคะแนนยอมรับโดยปริยาย

สำหรับการเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงใช้ธรรมนูญ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2556) โดยในขณะนี้มีร่างแก้ไขธรรมนูญ 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2560) นำมาให้องค์กรต่างๆส่งความเห็นแล้ว

ขอบคุณที่มา – Facebook คณะกรรมการการเลืออกตั้ง ม.อ.ปัตตานี 2561

Comments

comments