รับสมัครองค์การบริหารและสภานักศึกษา ปี61 ตามคาด ไม่ “คึกคัก”

13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลานสีบลู มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ม.อ.ปัตตานี 61 ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจรับเลือกตั้งเป็น “องค์การบริหาร” และ “สภานักศึกษา” เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งในวันที่ 28 มีนาคม 2561

โดยบรรยากาศการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรี้ยบร้อย ในส่วนขององค์การบริหารมีผู้สมัครแค่พรรคเดียว คือพรรค “กิจประชา” ที่ดึงตัวนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นนายกองค์การฯ ส่วนของสภานักศึกษาเช่นเดียวกัน มีแค่พรรค “ศรีตรัง” ที่ส่งผู้สมัครครบทุกที่นั่ง สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้ง ก็จะเป็นการลงคะแนนเพื่อยอมรับหรือไม่ยอมรับผู้สมัครเท่านั้น

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาในส่วนของ “องค์การบริหาร” มีผู้สมัครจาก2พรรค คือ “ศรีตรัง” และ “กิจประชา” ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และ “กิจประชา” ก็คว้าชัยไปด้วยคะแนนเสียงหวุดหวิด ในส่วนของสภานักศึกษา ก็มี2พรรคที่ส่งผู้สมัคร คือพรรค “ศรีตรัง” และ “ม.อ.เพื่อสังคม” แม้จะมีผู้สมัครทั้ง2พรรค แต่โดยปกติพรรค “ศรีตรัง” จะครองเสียงข้างมากในสภานักศึกษาอยู่แล้ว

ที่มาภาพ – Kooravich Srisombut

Comments

comments