ดีเดย์! 2 มี.ค. เริ่มให้บริการรถไฟฟ้าในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทเยาขตปัตตานีประกาศจะเริ่มทดลองให้บริการ “รถไฟฟ้า” ภายในมหาวิทยาลัย ตามเส้นทางต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา หลังเมื่อช่วงต้นปีการศึกษาได้ริเริ่มประกาศใช้นโยบาย Green & Clean Campus เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และได้รับมอบรถไฟฟ้าเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา

รถไฟฟ้าจะให้บริการช่วง 07.30 ถึง 08.30 ตามเส้นทางต่างๆภายในมหาวิทยาลัย โดยจะทดลองให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2561 รถจะจอดเฉพาะสถานนีที่แจ้งไว้เท่านั้น รถจะวิ่งย้อนไปมา

Comments

comments