ม.อ.ปัตตานี จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลง การรับน้อง-ประชุมเชียร์ อย่างสร้างสรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการลงนามบันทึกข้อตกลงในการรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุมใหม่ คณะวิทยาการสื่อสาร โดยมี รศ.อิ่มจิตร เลิศพงสมบัติ รออธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี และคณะผู้บริหารร่วมลงนามด้วย

โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงในการรับน้องประชุมเชียร์ในปีนี้ประกอบด้วยองค์กรกิจกรรม10องค์กรที่มีส่วนร่วมในการรับน้องประชุมเชียร์ ไม่ว่าจะเป็น องค์การบริหาร / สภานักศึกษา / สโมสรนักศึกษาทั้ง 7 คณะ และ1วิทยาลัย โดยเนื้อหาใน MOU จะเป็นการระบุถึงวันเวลาในการรับน้องประชุมเชียร์ ระเบียบ การลงโทษ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ทั้งนี้โดยปกติการรับน้องประชุมเชียร์มีกรอบแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษาบังคับใช้อยู่แล้ว แต่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ยังใช้ MOU ฉบับนี้กระชับระเบียบข้อบังคับอีกชั้นหนึ่ง และยังมีบรรยายพิเศษเรื่อง “รับน้อง น้องรัก” โดยอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของการรับน้องอย่างไรให้น้องรัก

นอกจากนี้ยังมีนำเสนอสโลแกนในการทำงานตลอดปีการศึกษา 2561 โดยองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มาในสโลแกน “สานงานต่อ ก่องานใหม่ องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา” ชูจุดเด่นนโยบาย Student PEACE ในการเป็นนักศึกษาสันติภาพ และยังต่อยอดนโยบายเดิมจากปีที่ผ่านมา ด้านสภานักศึกษาก็มาในสโลแกน “ตรวจสอบด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ” ด้วยความเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรกิจกรรมต่างๆ จึงถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยแหล่งข่าวอ้างว่าปีนี้สภานักศึกษาจะยกเครื่องการทำงานใหม่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่อีกครั้ง

สำหรับการกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประกอบด้วยหลากหลายกิจกรรม ทั้งการเปิดหอ / กิจกรรมส่วนคณะ / กิจกรรมปฐมนิเทศ ที่ปีนี้มีการปรับรูปแบบให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และกิจกรรมประชุมเชียร์มหาวิทยาลัย

ภาพ – Bukofoto

Comments

comments