ความคืบหน้าการดำเนินการ ปรับปรุงหลังคาทางเดิน/ป้ายลานอิฐ

14600972_1128345993913084_3908451154335775275_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานยครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการปิดปรับปรุงโรงอาหารลานอิฐ (บางส่วน) โดยดำเนินการ 2จุด คือ 1.บริเวณทางเข้าฝั่งเซเว่น อีเลฟเว่น และ 2. ฝั่งติดกับห้องน้ำ

ซึ่งการปรับปรุงในครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในระยะยาวบริเวณทางเข้าโรงอาหารลานอิฐ โดยร้านค้าที่จำหน่ายเดิมยังคงจำหน่ายอยู่เช่นเดิม และมีระยะเวลากำหนดการปรับปรุง 80วัน

 

Comments

comments