“อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์” ประกาศหยุดเรียน 2 วัน หลังน้ำท่วม หลายพื้นที่ “นราธิวาส”

นายไพศาล ตอยิบ ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์

13.12น. วันนี้ (2 มกราคม 2560) นายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว Phaisan Toryib ประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส โดยมีเนื้อหาดังนี้

ประกาศ จากผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา

เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเนื่องจากภัยน้ำท่วมในจังหวัดนราธิวาส
เนื่องด้วยในห้วง1-2วันนี้ปรากฏกลุ่มฝนหนาแน่น ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องภายในจังหวัดนราธิวาส มีผลทำให้อาจเกิดอันตรายต่อการเดินทางทั้งมาและกลับของนักเรียนทั้งสองโรง ผมได้ติดตามข่าวน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และได้วินิจฉัยแล้วว่า “เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน จึงเห็นสมควรหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่2/1/2560 เวลา14:00น. ถึงวันที่ 3/1/2560 ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป”
ประกาศ ณ วันที่ 2/1/2560
เวลา 13:09 น.

(นายไพศาล ตอยิบ)
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสสลามียะห์และโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา….////ไพศาล ตอยิบ

ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กล่าวถึงสถาการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียน อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอันตราย ทางผู้จัดการจึงได้ออกประกาศให้หยุดการเรียน การสอนในห้วงเวลาดังกล่าว

ที่มา – Facebook อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ Phaisan Toryib

Comments

comments