สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรปัตตานี พระราชทานรางวัลอันเชิญ “อัลกุรอ่าน”

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จปัตตานี

เมื่อวานนี้ (14 พฤสจิกายน 2559) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  เพื่อไปทรงเป็นองค์ประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับประเทศ และเยี่ยมพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ในการนี้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกิตติกร กิตติพานประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี พลตรีวิชาญ สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พลตำรวจตรี รณศิลป์ ภู่สาระ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยข้าราชการเฝ้าฯ รับเสด็จ

จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ทรงถวายพานพุ่มและวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี

pattani-3

ก่อนทรงเป็นประธานในการพระราชทานถ้วยรางวัล และโล่ที่ระลึก การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และผู้ให้การสนับสนุน รวมจำนวน 27 ราย

และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนา และทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2558

pattani-6

pattani-4

ต่อจากนั้น ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปยังที่ทำการองค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล แก่ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 7 รางวัล และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 23 ราย

ต่อด้วยพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 28 ราย ตามลำดับ

pattani-2

pattani-5

 

Comments

comments