[บทวิเคราะห์] “องค์การฯ” ขัดแย้งกับใคร?

18 มกราคม 2561 คือวันแรกที่ Facebook fanpage องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ได้โพสต์ภาพนายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ที่มีภาพสีขาวดำ พร้อมบรรยายประกอบภาพว่า

เรายึดถือและศรัทธาตลอดมา ว่าเราคือตัวแทนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับความวางใจจากประชาคม ม.อ. เรามีวิสัยทัศน์ เรามีผู้อยู่เบื้องหลัง คือนักศึกษาและประชาชน

โดยเนื้อหาข้อความในโพสต์กล่าวถึงการโดนกีดกันในการทำกิจกรรมตามนโยบายและวิสัยทัศน์ ไม่มีความเป็นอิสระเสรี และทิ้งท้ายด้วยการยกธรรมนูญองค์การนักศึกษาว่าไม่มีองค์กร หรือบุคคลใดสามารถแทรกแซงได้ หลังจากนั้นไม่นานบรรดาทีมงานองค์การบริหารก็ได้แชร์ต่อๆไป สร้างแรงกระเพื่อมในโซชี่ยลและสร้างแรงกดดันไปยังองค์กรใด องค์กรหนึ่งอย่างแน่นอน!?

เมื่อบริบทของมหาวิทยาลัย ไม่เอื้อต่อการทำกิจกรรมของปัญญาชน ก็เท่ากับว่าพื้นที่แห่งนี้ “ปิดกั้นการพัฒนาโดยสิ้นเชิง”

ภาพนายทรุกกรี สือแต ประธานฝ่ายพัสดุขององค์การบริหารฯ พร้อมด้วยคำพูดที่มีนัยยะบางอย่างถึงการปิดกั้นเสรีภาพ ไม่เอื้อต่อการทำกิจกรรม

แหล่งข่าวจากองค์การบริหาร องค์การนักศึกษากล่าวกับเราว่าปัญหาเกิดจากการไม่อนุมัติโครงการของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วการบริหารงานของค์การในภาคการศึกษาที่ 1 จะดำเนินการตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 จะดำเนินการตามนโยบายของพรรค ซึ่งปรากฏว่าเมื่อเข้าสู่ภาคการศึกษาที่ 2 เมื่อมีการนำเสนอโครงการตามนโยบายพรรคไปแล้ว ปรากฏว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติโครงการพยามบ่ายเบี่ยง และไม่อนุมัติ

เราเลยต้องออกมาเรียกร้อง มาแสดงออกถึงสิทธิของเรา และถือว่าเป็นหน้าที่

/ แหล่งข่าวจากองค์การฯกล่าวกับเรา

หากเราย้อนดูธรรมนูญนักศึกษา พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม 2556) หมวดอง์การบริหาร ส่วนอำนาจหน้าที่ มาตตรา50 วงเล็บ1 ล่าวถึงอำนาจขององค์การบริหารที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการทั้งปวง และในมาตตรานี้ยังกล่าวถึงการจัดทำงบประมาณซึ่งถือเป็นสิทธ์ขาดขององค์การบริหารที่จะทำตามนโยบายของพรรคที่ได้ให้สัญญาต่อประชาคมก่อนเลือกตั้ง เมื่อได้รับเลือกตั้งกจำเป็นต้องทำตามี่ได้ให้สัญญาไว้

แม้บทความนี้จะมาช้ากว่าเหตุการณ์ซักเล็กน้อย แต่ก็ยืนยันได้ถึงความไม่เข้มแข็งขององค์กรที่มีหน้าที่บริหารงบประมาณโดยตรงที่เปรียบเสมือนเป็นแค่ตรายางในการผ่านทางเข้าสู่ผู้อนุมัติเงินงบประมาณตัวจริง…

Comments

comments