ผลการสำรวจความเห็นการเลือกตั้งองค์กรกิจกรรม 61

ก่อนหน้านี้ PSU Today ได้ร่วมสำรวจความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งองค์กรกิจกรรม เพื่อที่จะสำรวจความคิด ความเห็นและการประเมินผลการทำงานขององค์กรกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย วันนี้จึงได้ข้อสรุปและนำมาเผยแพร่ต่อสาธรณะ โดยการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2561

ความพึงพอใจในการทำงานของ “องค์การบริหาร 60”

การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหาร ปีการศึกษา2560 เราจัดทำสเกลการให้คะแนนตั้งแต่1-5

 • คะแนน 1 : 22.22%
 • คะแนน 2 : 22.22%
 • คะแนน 3 : 22.22%
 • คะแนน 4 : 16.7%
 • คะแนน 5 : 16.7%

ความพึงพอใจในการทำงานของ “สภานักศึกษา 60”

การสำรวจความพึงพอใจขององค์การบริหาร ปีการศึกษา2560 เราจัดทำสเกลการให้คะแนนตั้งแต่1-5

 • คะแนน 1 : 27.8%
 • คะแนน 2 : 16.7%
 • คะแนน 3 : 33.3%
 • คะแนน 4 : 16.7%
 • คะแนน 5 : 5.6%

ผลงานเด่นขององค์การบริหารที่คุณนึกถึง?

สำรวจผลงานเด่นขององค์การบริหาร องค์การนักศึกษาปี 2560 ที่ทุกคนนึกเป็นสิ่งแรก เราคัดเอาเฉพาะบางคำตอบ

 • เคีนงข้างพี่น้องประชาชน เทพา สิทธินักศึกษา(ทหารยิง นศ)
 • เฉยๆไม่เด่น
 • ค่ายอิ้งอะไรสักอย่าง กับ งานการเคลื่อนไหวภายนอก
 • บุฟเฟ่หนังสือ กีฬาต่างๆ (มั้ง)
 • ตาดีกา
 • การเป็นที่พึ่งของประชาชน
 • การทำงานอย่างเป็นระบบ (ประชดค่ะ)
 • การออกมาเรียกร้องในประเด็นต่างๆในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้
 • ไม่มีเลย
 • เฟชชีไนท์
 • ปีนี้อาจยังไม่เห็นได้ชัด แต่อาจารย์เชื่อว่าปีหน้าองค์การบริหารเข้มแข็ง อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างชัดเจน
 • ไม่มีน่ะ

ผลงานเด่นของสภานักศึกษาที่คุณนึกถึง?

สำรวจผลงานเด่นของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษาปี 2560 ที่ทุกคนนึกเป็นสิ่งแรก เราคัดเอาเฉพาะบางคำตอบ

 • ไม่รู้
 • รับเรื่องร้องเรียน
 • การขออนุญาตเรียกน้องผ่านการอนุมัติสโม สภา
 • ป้ายที่ให้ทุกคนเขียน เอาจริงๆแล้ว มันไม่สมควรที่จะยกว่าเเด่น เพราะมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้ว แต่พอนึกๆเอา มันก็มีเด่นเพียงแค่นี้
 • ไม่มีเป็นรูปธรรม ที่เป็นรูปร่างหน่อยก็คือ ทุกข์สุขชาวหอ แค่เวลาผ่านไป ปัญหาที่เรียกร้องก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม
 • ไม่มี
 • ทำอย่างมีระเบียบ และเป็นระบบดีค่ะ เช่นการเรียกน้องเป็นตน
 • การพิทักษ์สิทธิ์นักศึกษา
 • ไม่มีเลย
 • ไม่มีป่าว เห็นแค่สอดส่องการเรียกน้องแต่ก็ทำไรไม่ได้ทุกอย่างก็เหมือนเดิม
 • ยังพิสูจน์ไม่ได้อาจเนื่องจากบริบทการทำงานคือการตรวจสอบ
 • ตู้รับความคิดเห็น
 • ศูนย์​เฝ้าระวัง​การรับน้อง

ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง

คุณจะไปใช้สิทธ์หรือไม่?

 • 58.8% ไปแน่นอน
 • 29.4% ไม่แน่ใจ
 • 11.8% ไม่ไป

องค์การบริหาร คุณจะ?

 • 44.4% ยอมรับ
 • 33.3% ไม่ยอมรับ
 • 22.2% ไม่ประสงค์ลงคะแนน

สภานักศึกษา คุณจะ?

 • 50% ยอมรับ
 • 33.3% ไม่ยอมรับ
 • 16.7% ไม่ประสงค์ลงคะแนน

ทั้งนี้ การสำรวจความคิดเห็นของ PSU Today อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่สามรถอ้างอิงในทางวิชาการได้ เป็นการสำรวจเพื่อนำเสนอเป็นอีกหนึ่งแง่มุม และไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำแต่อย่างใด

Comments

comments