พร้อมแล้ว! “ด้วยรัก แห่งอุดมการณ์” ละครเวทีนิเทศศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

“นิเทศศาสตร์” เป็นหนึ่งในสาขาวิชาของคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่เปิดมาแล้วกว่า 15 ปี ผลิตบัณฑิตคุณภาพมากมาย สำหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ของม.อ.ปัตตานีแห่งนี้มีให้เลือก 2แทร๊คย่อยคือ นิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด และ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ในปีที่แล้ว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็ทำชื่อเสียงอันลือลั่นกับละครเวทีเพื่อความพอเพียง “ผู้ใหญ่ลี กับนางมา” ที่สร้างปรากฏการคนดูจนเต็มหอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ

ในปีนี้สาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็ทำละครเวทีอีกครั้งโดยเลือกเรื่องที่ยังไม่เคยมีการนำมาทำเป็นละครทีวี หรือละครเวทีมาเลย นั้นคือ “ด้วยรัก แห่งอุดมการณ์” ซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมของ “วัฒน์ วรรลยางกูร” นักเขียนชื่อดังที่เรารู้จักกันดีที่มีผลงานมากมาย อาทิ “มนต์รัก ทรานซิสเตอร์”

สำหรับช่วงบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมาก็เป็นการซ้อมใหญ่ในสถานที่จริง นั้นคือ หอปประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ ในสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ด้วยรักแห่งอุดมการณ์ ผลงานวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมของ “วัฒน์ วรรลยางกูร” นักเขียนรางวัลศรีบูรพาคนที่ 19 ที่ถ่ายทอดเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความเป็นธรรมของคนในยุค 14 ตุลา 16

หลังการปฎิวัติประชาชนเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 บ้านเมืองเต็มไปด้วยเสรีภาพในการคิด การเขียน การสื่อสารระหว่างกันต่างเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งเสรี นักศึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวทางสังคม ด้วยความมุ่งหวังให้สังคมมีความเท่าเทียมกัน

พิณ บางพูด

“พิณ บางพูด” นักศึกษา และนักกิจกรรมที่ผันตัวเองมาเป็นนักข่าวของหนังสือพิมพ์เสียงประชาชน เขาเป็นคนหนุ่มสาวที่มีพลังอย่างเต็มเปี่ยม ด้วยอุดมการณ์เพื่อสังคมของพิณ บางพูด นำเขามาพบกับ “เด่นรวี” หญิงสาวลูกนายทุนเจ้าของกิจการใหญ่โต ที่ผันตนเองจากหญิงสาวผู้อ่อนต่อโลก มาสนใจอ่านบทกวีหรือบทเพลงของคนยากคนจน และมาต่อสู้เพื่อผู้ด้อยโอกาสในที่สุด

เด่นรวี

ความรักของพิณ บางพูดและเด่นรวี ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เพราะอุดมการณ์ของทั้งคู่นำมาซึ่งความขัดแย้งกับนายทุน มวลชนฝ่ายตรงข้ามกับนักศึกษา และบุคคลในครอบครัว ความรักที่หลอมรวมเป็นหัวใจดวงเดียวกันจะดำเนินไปอย่างไร โปรดติดตามได้ในละครเวทีนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2560 ที่นำวรรณกรรมเรื่องเยี่ยมของ “วัฒน์ วรรลยางกูร” มานำเสนอใหม่ด้วยสื่อละครเวที

สำหรับท่านที่สนใจอยากรับละครเวที “ด้วยรัก แห่งอุดมการณ์” ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ เพจละครละครเวที “ด้วยรัก แห่งอุดมการณ์” บัตรมีทั้งหมด 3ราคา 100/80/60 บาท เปิดแสดง2รอบ 13.00น. และ 19.00น.

Comments

comments