เด่นระวี

“เด่น รวี” รับบทโดย อัญวดี รังสิเวค

พื้นฐานเป็นลูกของเจ้าของโรงงานผลิตแป้งและเครื่องสำอาง ได้รับการเลี้ยงอย่างคุณหนู เรียนสาขาบัญชีตามที่พ่อต้องการเพื่อจะได้เข้ามาช่วยเหลือกิจการ แต่ในใจลึก ๆ สนใจด้านวรรณกรรม มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้สนใจปัญหาสังคม คือ การได้เข้าร่วมเสวนาทางการเมือง จึงทำให้เข้าใจปัญหาสังคมมากขึ้น เริ่มตั้งคำถามต่อครอบครัว มีความขัดแย้งกับพี่ชาย และเข้ามากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเต็มตัว ชื่นชมพิณ บางพูดในความเป็นผู้ชายที่ซื่อสัตย์กับความคิดของตนเอง

This slideshow requires JavaScript.

Comments

comments