เชิญ “สกรีนเสื้อ” และเข้าร่วมกิจกรรม “ย้อนรำลึกวันรูสะมิแล”

งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษานำเสื้อมาสกรีนเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม “ย้อนรำลึกวันรูสะมิแล” โดยเปิดให้สกรีนในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน2560 เวลา 15.00-21.00น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ค่าใช้จ่ายตัวละ10บาทเพื่อนำเงินไปสมทบให้กับ3หน่วยงาน

สำหรับเงื่อนไขในการสกรีนเสื้อเพื่อร่วมกิจกรรม “ย้อนรำลึกวันรูสะมิแล”

1.นำเสื้อสีบลูมาเอง

2.ให้สิทธิ์คนละ1ตัว

3.กรณีไม่มีเสื้อเรามีจำหน่ายในราคาพิเศษ โดยสโมสรนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์และชมรมจิตอาสาฯ

กิจกรรมย้อนรำลึกวันรูสะมิแล ประจำปี 2560 “PSU IS OUR HOME” ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. การทำความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ 9 จุด รอบมหาวิทยาลัยดังนี้

ที่มา – งานกิจกรรมนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

 

Comments

comments