ม.อ.ปัตตานี ประกาศวันหยุดการเรียน การสอนเพิ่มเนื่องในวันอิดิ้ล อัฏฮา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ออกประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มอีก2วัน หลังจากก่อนหน้านี้ ประกาศให้หยุดเพียงหนึ่งวัน คือวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและปฏิบัติศาสนกิจ โดยหยุดเพิ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 3 วัน

ทั้งนี้ให้มีการชดเชยการเรียนการสอน โดย

  • วันอังคาร ที่ 21 สิงหาคม 2561 ให้ชดเชยในวันเสาร์ ที่ 1 กันยายน 2561
  • วันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ให้ชดเชยในวันเสาร์ ที่ 8 กันยายน 2561

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

 

Comments

comments