แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษาATM Card และสมุดบัญชีธนาคาร

money-256319_640

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษาATM Card และสมุดบัญชีธนาคาร ณ.ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.อ.ปัตตานี วัน-เวลา ดังนี้

  • อ. 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 – 20.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะพยาบาลศาสตร์
  • พ. 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 -20.30 น. วิทยาลัยอิสลามศึกษา และคณะวิทยาการสื่อสาร
  • พฤ. 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 – 20.30 น. คณะศึกษาศาสตร์
  • อ. 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 – 20.30 น. คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • พ. 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 -20.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตั้งแต่รหัส 5920210001 – 5920210300
  • พฤ. 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 18.30 – 20.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ฯ ตั้งแต่รหัส 5920210301 – 5920210732

หมายเหตุ 1. นักศึกษาต้องไปรับบัตรน.ศ.ATM Card และสมุดบัญชีธนาคาร ด้วยตัวเองเท่านั้น
2. นักศึกษาเตรียมบัตรนักศึกษาชั่วคราว และ บัตรประชาชน/Passport ไปเป็นหลักฐานด้วย

Comments

comments