มาแล้ว! Facebook คณะกรรมการเลือกตั้ง 2560 ม.อ.ปัตตานี

7 มกราคม 2560 เวลา 04.30น. ได้ปรากฏ Facebook Page ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ชื่อเพจว่า “คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ม.อ.ปัตตานี” ทั้งนี้ได้มีการอัพเดทรูปภาพ Profile และ Cover ปรากฏโลโก้ของ กกต. และสโลกแกน สุจจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ใช้ตัวอักษรสีขาว บนพื้นที่น้ำเงิน (คนละเฉดกับสีมหาวิทยาลัย)

ทั้งนี้โดยปกติการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา ทั้งสภานักศึกษา / องค์การบริหาร / สโมสรคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะเกิดขึ้นประมาณเดือนกมพาพันธ์ของทุกปี

ที่มา – เพจ คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2560 ม.อ.ปัตตานี

Comments

comments