พสกนิกรชาวสุไหงโก-ลกร่วมแปรอักษร

kolok-1

(2 พ.ย.59) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสมาคม ชมรมต่างๆ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ในนามพสกนิกรชาวอำเภอสุไหงโก-ลก จำนวนกว่า10,000คน ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในนาม “พสกนิกรชาวสุไหงโก-ลกในรัชกาลที่ 9” โดยได้แปรอักษรเป็นรูปหัวใจสีขาวที่หมายถึงความอันบริสุทธิ์จากใจพสกนิกรชาวสุไหงโก-ลก และข้อความสุไหงโก-ลกทำดีเพื่อพ่อ เพื่อแสดงออกถึงการตั้งมั่นในการทำความดี และจะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกลางสนามกีฬามหาราชซึ่งเป็นสนามกีฬาใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสุไหงโก-ลก

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เกิดขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนในอำเภอสุไหงโก-ลก ที่ต้องการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวอำเภอสุไหงโก-ลก เนื่องจากอำเภอสุไหงโก-ลกอยู่ห่างไกลจากพระบรมมหาราชวังมากกว่า 1,149 กิโลเมตร และประชาชนไม่สามารถเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทุกคน ด้วยสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย ประกอบกับบางครอบครัวฐานะยากจนไม่มีเงินที่จะเดินทางไปได้ จึงขอแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพื้นที่แผ่นดินใต้ร่มพระบารมีที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมแสดงความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ในอดีตพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก อีกทั้งได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย อาทิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรในพื้นที่ตำบลมูโนะ ตำบลปูโย๊ะ อำเภอสุไหงโก-ลก และตำบลโฆษิต ตำบลนานาค ตำบลพร่อน ตำบลเกาะสะท้อน ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ และศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัด นราธิวาส เพื่อทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของป่าพรุ ทำให้ป่าพรุได้รับการใช้ประโยชน์อย่างอเนกประสงค์ ควบคู่กับการสร้างสมดุลของระบบนิเวศที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ขนาดใหญ่สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งทุกโครงการล้วนส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งการดำรงชีวิตและการสร้างงานสร้างอาชีพ และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนทำในนาม “พสกนิกรชาวสุไหงโก-ลกในรัชกาลที่ 9”ที่เป็นประชาชนซึ่งรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกคนตั้งใจมากที่จะทำให้งานนี้มีความยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติ ตลอดชีวิตการทำงานของตัวเองได้เห็นภาพการทรงงานของพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินไปในทุกพื้นที่ โดยจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยียนราษฎรเป็นประจำทุกปี ทุกครั้งจะเห็นการพัฒนาด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง พระองค์ท่านทำเพื่อเราคนไทยมาตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้เกิดบนแผ่นดินไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้านนางยุพา ขอพรม ผู้สูงอายุวัย75ปีที่เดินทางมากับรถเข็นกล่าวว่า ตั้งแต่ทราบข่าวพระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต กลางคืนนอนไม่เคยหลับ เพราะรู้สึกใจหาย อยากให้พระองค์ท่านอยู่เป็นร่มโพธิิ์ร่มไทรให้กับคนไทยตลอดไป วันนี้จึงตั้งใจมาร่วมแสดงความอาลัยพร้อมชาวสุไหงโก-ลก เพราะด้วยสภาพร่างกายคงไม่สามารถไปถึงกรุงเทพมหานครได้

ด้านนายสุรศักดิ์ เลิศคุณากร กล่าวว่าแม้ร่างกายตนเองจะไม่สมบูรณแต่หัวใจก็มีความรักและเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้จึงเตรียมพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วย

ส่วนนางสาวมาริสา หีมโหด สรรพากรอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวว่า น้ำตาไม่เคยเหือดแห้งทุกครั้งที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จะเห็นภาพที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย วันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ที่ทำให้ฟ้าปลอดโปร่ง มีลมพัดให้เย็นสบายในช่วงพิธีการทั้งที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมามีฝนตกอย่างต่อเนื่องและวันนี้ก็มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกหนักในพื้นที่แต่ปรากฏว่าไม่มีฝนตกลงมาเลยตั้งแต่เช้าจนพิธีเสร็จสิ้นลง

ทางด้านนางอุไรวรรณ จันทร์ศิริ จากโรงเรียนสอนดนตรีบ้านครูอร กล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจต่อครอบครัวเป็นอย่างมากที่ได้อยู่ร่วมในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของชาวสุไหงโก-ลก และได้รับเกียรติในการเรียบเรียงเสียงประสานทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีในเวอร์ชั่นพิเศษเพื่อขับร้องในกิจกรรม สุไหงโก-ลก ทำดีเพื่อพ่อ ตลอดจนได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา – Facebook สวท.สุไหงโก-ลก

@@@วิธีดู Gallery ให้คลิ๊กที่รูปใด รูปหนึง เมื่อรูปขึ้นมาให้คลิ๊กที่รูปอีกหนึ่งครั้งจะปรากฏแถบเลื่อนรูป

Comments

comments